Công cụ đếm số ký tự tối ưu với Google

Title google hiển thị tốt nhất tối đa 60 ký tự

Description google hiển thị tốt nhất tối đa 150 ký tự


Xem thêm:
+ Thiết kế website chuẩn SEO